LOTTO ANALIZATOR to program do tworzenia analiz i statystyk dla gier liczbowych: Multilotka, Dużego i Express Lotka. Pozwala na graficzne przedstawienie wyników. Od użytkownika zależy typ wyświetlanego wykresu (liniowy, słupkowy, rosnący, malejący itd.). Program posiada rozbudowany zespół własnych oraz definiowanych filtrów. Umożliwia skonstruowanie typu przeprowadzanego porównania z uwzględnieniem przedziałów czasowych wzbogaconych o ewentualne inne warunki dodatkowe. Wśród bogatej ilości wbudowanych filtrów są te najczęściej używane: pary liczb, częstotliwość występowania, rozpiętość, 2-, 3-, 4-kolejne itd. Oczywiście wszystkie filtry można ze sobą łączyć co daje niewiarygodne wręcz możliwości analizy. Przykładowo: program może odpowiedzieć na pytanie: jakie liczby parzyste "padały" w losowaniach Multilotka w roku 2000, w poniedziałki w zakresie od 1-ego do 5-ego dnia każdego miesiąca? 
Uzupełnieniem programu jest możliwość wydrukowania kolejnych analiz.

 okno główne programu
edycja losowań
możliwości analizy ...
możliwości cd...
okno pomocy
druk analizy