Z pomocą programu można wydrukować wszystkie potrzebne dokumenty: 
umowa kupna - sprzedaży 
umowa komisu (użytkownik ma możliwość zmiany nazwy dokumentu na inny)
umowa zakupu z 0% VAT 
umowa zakupu z 22% VAT 
protokół przekazania pojazdu w komis 
protokół wydania pojazdu 
faktura VAT MARŻA 
faktura VAT - pokwitowanie odbioru gotówki przez komitenta 
pokwitowanie wpłaty zadatku/zaliczki lub I wpłaty 
faktura Pro Forma 
faktura VAT (pojazd VAT=zw., prowizja VAT=22%) 
faktura VAT (pojazd i prowizja VAT=22%) 
wywieszki za szybę samochodu 
wydruki dla prasy 
Wszystkie umowy mogą być sporządzone dla 3 współwłaścicieli (zarówno kupujących jak i sprzedających). 
Wbudowany generator oferty internetowej, umożliwia aktualizację oferty na stronie www w każdej chwili bez konieczności poznawania jakichkolwiek tajników budowania stron. Edytor umów pozwala na indywidualne kształtowanie treści umowy, jej wyglądu, tła, czcionki i wielu innych. Dzięki możliwości wpływania na nagłówek każdego dokumentu, program pozwala na wydrukowanie papieru firmowego np.: ze "znakiem wodnym". Drukowane dokumenty zyskują wówczas atrakcyjny i elegancki wygląd. Tworzenie okresowych raportów sprzedaży oraz wystawianie duplikatów wszystkich wystawianych dokumentów uzupełniają tę atrakcyjną całość.

Pełna obsługa w zakresie wyliczenia kredytu : 
wysokość rat (malejących lub równych) 
kwota całkowitej spłaty 
oprocentowanie całkowite , realne i nominalne 
prowizje bankowe (moduł uwzględnia wszystkie narzuty - np. stosowane przez Biura Kredytowe) 
koszty manipulacyjne 
wydruki dla klienta 
Moduł posiada mechanizmy wprowadzania stóp procentowych , kwot narzutów , prowizji itp. przez osobę obsługującą program.

Program podlega usłudze "Opieki autorskiej". Oznacza to, iż przez pierwsze 12-miesięcy użytkowania produktu wszelkie aktualizacje programu AutoHandel są wysyłane bezpłatnie. Po tym okresie koszt aktualizacji wynosi 80 zł netto (za każdą aktualizację). W celu obniżenia kosztów możliwe jest wykupienie "Opieki autorskiej" na okres 3-letni. Koszt takiej usługi wynosi 150,00 zł netto.

 okno główne programu
przeglądanie oferty
przyjęcie pojazdu ...
sprzedaż ...
opcje programu ...
archiwum
kalkulator kredytowy
faktura VAT MARŻA
transmisja do Internetu
okno pomocy