2023-11-20

SKP PRO MON -  aktualizacja pakietu SKP PRO z obsługą KUT wersja 23.09.01

AKTUALIZACJA PAKIETU SKP PRO DLA MON

UWAGA! Dla stacji cywilnych pakiet SKP PRO dostępny poniżej

2023-11-01

SKP PRO -  udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 23.07.01.1222

Aktualizacja jest możliwa na kilka sposobów, ale w tym przypadku zalecamy skorzystanie z ikony "SKP aktualizacja" z Pulpitu Windows. UWAGA: przed aktualizacją proszę zamknąć wszystkie programy z pakietu SKP PRO. Możliwe jest włączenie auto-aktualizacji w Administracji SKP PRO (pkt.59)

AKTUALIZACJA PAKIETU SKP PRO

UWAGA: w wersjach sieciowych należy zaktualizować wszystkie stanowiska klienckie.

2023-06-27

SKP PRO -  udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 23.07.01.1218 zawierającą obowiązujące od 01 lipca 2023 zniesienie opłaty ewidencyjnej CEPIK.

2023-05-10

SKP PRO -  udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 23.05.10.1217

2023-05-10

AUTOVIN® - aktualna wersja: 23.05.10, dataVIN: 23.02.20, katalogi: 22.09.22 (widoczne na pasku tytułowym aplikacji)
Możliwe problemy podczas automatycznej aktualizacji plików (np. pojawienie się komunikatu: "ZipMsgXX.res is probably not linked to the executable ...")
Należy nadać odpowiednie uprawnienia dla programu AutoVIN® w systemie Windows (dla plików: "autovin.exe" oraz "upgrade.exe"). Odblokować je w oprogramowaniu zabezpieczającym: antywirus, firewall, defenfer itd włączając tzw. wykluczenia i dać aplikacjom uprawnienia do pobierania, zapisu i rozpakowywania pobranych plików.
Dla skutecznego dostarczania informacji mailowych o aktualizacjach, kodów aktywacyjnych oraz dokumentów sprzedażowych, niezbędna jest możliwość odbierania poczty wysyłanej przez nasz automat.
W tym celu proszę odblokować swoje konto mail'owe. Proszę na swojej białej liście mail'owej dodać aliasy:
@japa.com.pl
@japa.home.pl
*@japa.com.pl
*@japa.home.pl

2022-12-17

AUTOVIN® - Szanowni Użytkownicy!
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31.12.2022 aktualizacje będą dostępne tylko on-line. Podstawowe pliki programu będą aktualizowane automatycznie w momencie uruchamiania. Zapewni to pełną aktualność bazy danych dataVIN w zakresie rozkodowania VIN.

UPDATE 2022-12-30: Proszę umożliwić programowi autoVIN (plik: autovin.exe) dostęp do ściągania plików aktualizacyjnych z ftp).W programach antywirusowyxh, firewall i defender, należy ustawić odpowiednie wykluczenia. W przeciwnym razie aktualizacje automatyczne nie zostaną pobrane i zainstalowane

Ze względu na dużą objętość, katalogi dla wersji PLUS będą aktualizowane tak jak do tej pory, czyli:
- automatycznie, po włączeniu odpowiedniej funkcji w "Opcjach" programu autoVIN®
- ręcznie, poprzez aktualizację z ikony "AutoVIN aktualizacja"

2022-12-01

AUTOVIN® -  umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 22.12.01/22.12.01

AKTUALIZACJA AUTOVIN®

UWAGA! Dla użytkowników SKP PRO dostępna w pakiecie poniżej

2022-12-01

SKP PRO -  udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 22.11.04.1216 zawierającą m.in. nową deklaracje pobranych opłat ewidencyjnych oraz najnowszy katalog usterek, który obowiązuje od dnia 01 listopada 2022 roku.

Aktualizacja jest możliwa na kilka sposobów, ale w tym przypadku zalecamy skorzystanie z ikony "SKP aktualizacja" z Pulpitu Windows. UWAGA: przed aktualizacją proszę zamknąć wszystkie programy z pakietu SKP PRO. Możliwe jest włączenie auto-aktualizacji w Administracji SKP PRO (pkt.59)

AKTUALIZACJA PAKIETU SKP PRO

UWAGA: w wersjach sieciowych należy zaktualizować wszystkie stanowiska klienckie.

2022-10-25

SKP PRO -  udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 22.04.01.1209 zawierającą m.in. najnowszy katalog usterek, który zacznie obowiązywać z dniem 01 listopada 2022 roku. W pakiecie zawarto nowe wersje autoVIN® (22.08.01) i bazy danych dataVIN (22.08.01).

2022-10-05

AUTOVIN® - Szanowni Użytkownicy!
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31.12.2022 zaprzestajemy wysyłania aktualizacji wszystkich wersji programów na CD-ROM. Aktualizacje będą dostępne tylko on-line. Podstawowe pliki programu będą aktualizowane automatycznie w momencie uruchamiania. Zapewni to pełną aktualność bazy danych dataVIN w zakresie rozkodowania VIN.
Ze względu na dużą objętość, katalogi dla wersji PLUS będą aktualizowane tak jak do tej pory, czyli:
- automatycznie, po włączeniu odpowiedniej funkcji w "Opcjach" programu autoVIN®
- ręcznie, poprzez aktualizację z ikony "AutoVIN aktualizacja"

2022-10-05

SKP PRO MON -  aktualizacja pakietu SKP PRO z obsługą KUT wersja 22.09.01

2022-08-02

SKP PRO -  udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 22.04.01.1208 zawierającą m.in. nowe podstawy aktów prawnych dla poboru opłat ewidencyjnych oraz aktualizacje słowników marek i modeli. W pakiecie zawarto nowe wersje autoVIN® (22.08.01) i bazy danych dataVIN (22.08.01).

2022-08-02

AUTOVIN® -  umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 22.08.01/22.08.01

AKTUALIZACJA AUTOVIN®

UWAGA! Dla użytkowników SKP PRO dostępna w pakiecie powyżej

2022-06-07

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 22.04.01.1208 zawierającą m.in. nowe podstawy aktów prawnych dla poboru opłat ewidencyjnych oraz aktualizacje słowników marek i modeli

2022-03-31

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym zakończono wysyłanie aktualizacji autoVIN/dataVIN oznaczonych numerem 22.03.01 dla wszystkich Użytkowników

2022-03-01

AUTOVIN® -  umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 22.03.01/22.03.01

2021-12-07

AUTOVIN® -  umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 21.12.01/21.12.01

2021-12-07

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 21.10.01.1205 zawierającą autoVIN wersja 21.12.01

2021-09-11

AUTOVIN® -  umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 21.07.01/21.09.01

2021-09-11

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO zawierającą najnowsze baz danych: dataVIN (autoVIN i MakroKatalog) i katalogów ITS

2021-04-16

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 21.04.01/21.03.21

2021-03-31

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym zakończono wysyłanie aktualizacji autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 21.03.21

2021-03-26

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym zakończyliśmy wysyłanie aktualizacji do wszystkich użytkowników pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 21.03.01

2020-12-15

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 20.10.03 zawierającą najowsze wersje programów: autoVIN (20.12.01) i FISVAKT (20.12.01)

2020-12-14

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 20.12.01/20.12.01

2020-10-09

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 20.10.01.

2020-06-21

AUTOVIN® / SKP PRO -  w dniu dzisiejszym umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 20.06.01/20.06.01

2020-04-02

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 20.04.01.

2020-03-21

AUTOVIN® / SKP PRO -  w dniu dzisiejszym umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 20.03.01/20.03.01

2019-12-01

AUTOVIN® / SKP PRO -  w dniu dzisiejszym umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 19.12.01/19.12.01

2019-08-18

AUTOVIN® / SKP PRO -  w dniu dzisiejszym umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 19.06.01/19.08.10

2019-08-02

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 19.06.01 do wszystkich użytkowników. 

2019-07-09

SKP PRO / FISVAKT -  opis sprawdzenia: matryca stawek VAT

2019-07-09

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO zawierającą m.in. obsługę nowej matrycy stawek VAT

2019-07-09

AUTOVIN® / SKP PRO -  w dniu dzisiejszym umieszczono na serwerze aktualizację autoVIN/dataVIN oznaczonych numerami 19.06.01/19.07.01

2019-06-27

ost.akt. 2019-07-09

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO zawierającą m.in. obsługę nowej matrycy stawek VAT

2019-06-26

FISVAKT -  udostępniliśmy nową wersję programu FISVAKT ver.19.06.26 (UWAGA! to NIE jest wersja DLA STACJI KONTROLI ). Wystarczy ze strony DEMO pobrać wersję demonstracyjną, aby program zaktualizował matryce VAT. Uwaga: przed ropoczęciem aktualizacji należy bezwzględnie wykonać kopię bezpieczeństwa.

2019-06-24

SKP PRO -  rozpoczynamy aktualizację oprogramowania dla stacji podległych MON/MSWiA. Zakończono wysyłkę 28-06-2019.

2019-06-01

AUTOVIN® / SKP PRO -  w dniu dzisiejszym umieszczono na serwerze aktualizację dataVIN oznaczonej numerem 19.06.01

2019-05-04

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO zawierającą m.in. najnowszą wersję programu bazy DATAVIN (19.04.30).

2019-04-30

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym umieszczono najnowszą wersję oprogramowania autoVIN (wersja 19.03.01) oraz bazy DATAVIN (wersja 19.04.30).Do pobrania również on-line z naszego ftp-a: ftp.japa.com.pl lub stąd:

2019-04-03

AUTOVIN® / SKP PRO -  w dniu dzisiejszym zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 19.03.01 (baza dataVIN ver. 19.03.01) do wszystkich użytkowników. 

2019-03-22

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO zawierającą najnowszą wersję programu autoVIN (19.03.01) oraz bazy DATAVIN (19.03.01).

2019-01-29

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO zawierającą najnowszą wersję programu autoVIN (19.01.01) oraz bazy DATAVIN (19.01.02).

2019-01-23

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 18.12.10 (baza dataVIN ver. 19.01.02) do wszystkich użytkowników. Do pobrania również on-line z naszego ftp-a: ftp.japa.com.pl lub stąd:

2019-01-23

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO zawierającą najnowszą wersję programu autoVIN (18.12.01) oraz bazy DATAVIN (19.01.02).

2018-12-03

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym umieszczono najnowszą wersję oprogramowania autoVIN (wersja 18.12.01) oraz bazy DATAVIN (wersja 18.12.01).

2018-10-02

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym umieszczono najnowszą wersję oprogramowania autoVIN (wersja 18.09.01) oraz bazy DATAVIN (wersja 18.09.01). Do pobrania również wersja w pliku ISO: ftp.japa.com.pl

2018-09-20

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO do wersji 18.09.01 w pliku ISO. Do pobrania z serwera:ftp.japa.com.pl.Odbiorcy ze stacji MON otrzymają aktualizację na płytach do końca tygodnia. Jednocześnie - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania

2018-08-22

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym umieszczono najnowszą wersję bazy DATAVIN oznaczonej numerem 18.08.08

2018-07-17

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania SKP PRO (wersja 18.06.01)

2018-06-25

SKP PRO -  w dniu dzisiejszym dla wszystkich Użytkowników udostępniono aktualizację pakietu SKP PRO do wersji 18.06.15 w pliku ISO (autovin.iso). Do pobrania z serwera:ftp.japa.com.pl.Odbiorcy ze stacji MON otrzymają aktualizację na płytach do końca tygodnia.

2018-06-25

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym dla Użytkowników pobierających wersje elektroniczne umieszczono aktualizację programu autoVIN (wersja 18.06.15) w pliku ISO (autovin.iso). Do pobrania z serwera:ftp.japa.com.pl. Aktualizacje na CD-ROM zostaną rozesłane do końca tygodnia.

2018-06-02

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym umieszczono najnowszą wersję bazy DATAVIN oznaczonej numerem 18.06.01

2018-04-15

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 18.03.01 do wszystkich Użytkowników.

2018-02-09

AUTOVIN® -  umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania oznaczoną symbolem 18.02.01 i bazy danych dataVIN - 18.01.31

2018-02-08

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania SKP PRO (wersja 18.02.01)

2018-01-15

SKP PRO: KOD AKTYWACYJNY został Państwu przekazany w ostatniej przesyłce z grudnia 2017 (w nielicznych przypadkach na początku stycznia br.). Kod został umieszczony na fakturze. Aby umożliwić Państwu pracę pomimo braku dostępu do kodu, awaryjnie podajemy kod dla wersji JEDNO-stanowiskowej przedłużający działanie do 31 stycznia: EBJH-FJKN-LIID-CLEI. O kody dla wersji wielostanowiskowych proszę pytać dostawcę oprogramowania. Kod wprowadzamy w oknie głównym > Aktywacja.

2017-12-28

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 17.12.15 do wszystkich Użytkowników.

2017-12-23

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania SKP PRO (wersja 17.11.44) dostosowaną do systemu CEPIK 2.0

Aktualizacja jest możliwa na kilka sposobów, ale w tym przypadku zalecamy skorzystanie z ikony "SKP aktualizacja" z Pulpitu Windows. UWAGA: przed aktualizacją proszę zamknąć wszystkie programy z pakietu SKP PRO. Możliwe jest włączenie autoaktualizacji w Administracji SKP PRO (pkt.59)

2017-12-10

Jak co roku (p.niżej: 2016-07-01 i 2014-12-20) informujemy, że program antywirusowy AVAST FREE może powodować uszkodzenie programu SKP PRO blokując zapis danych konfiguracyjnych do pliku na dysku lokalnym. W celu naprawy problemu należy skonfigurować wykluczenia ze skanowania dla folderu z oprogramowaniem, domyślnie: C:\SKP 2002 (w wersji sieciowej wykluczenie powinno dotyczyć folderu serwera).

2017-11-04

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania SKP PRO (wersja 17.11.02)  Ta wersja kontroluje zainstalowaną wersję Microsoft NET Framework. W nowej aplikacji SKP PRO będzie wymagana minimalna wersja .NET 4.0.

Zawiera m.in. kontrolę ważności certyfikatów, opcję sprawdzenia połączenia z CEPIK 2.0 poprzez wysłanie i odebranie pakietu danych. Aktualizacja jest możliwa na kilka sposobów, ale w tym przypadku zalecamy skorzystanie z ikony "SKP aktualizacja" z Pulpitu Windows. UWAGA: przed aktualizacją proszę zamknąć wszystkie programy z pakietu SKP PRO. Automatyczne aktualizacje zostały przez nas wstrzymane do czasu pojawienia się docelowej wersji przeznaczonej do komunikacji z systemem CEPIK 2.0.

2017-10-12

AUTOVIN® - zakończyliśmy wysyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 17.10.01. Niestety, część z Państwa otrzymała wadliwe płyty, przeznaczone dla innych odbiorców. Prosimy o wstrzymanie się z ich instalowaniem. Już dziś wysyłamy ponownie poprawne aktualizacje. Ponieważ nie wiemy do kogo dotarły te płyty - ponowna wysyłka nastąpi do wszystkich Użytkowników. Za utrudnienie - przepraszamy. Można skorzystać z poniższej aktualizacji, która zawiera dokładnie to samo co ostatnia aktualizacja "płytowa". Rzecz jasna, ta nie zawiera wspomnianej usterki ;-)

2017-10-11

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania SKP PRO (wersja 17.10.06) Zawiera m.in. opcję sprawdzenia połączenia z CEPIK 2.0 poprzez wysłanie i odebranie pakietu danych (także z podpisem elektronicznym). Aktualizacja jest możliwa na kilka sposobów, ale w tym przypadku zalecamy skorzystanie z ikony "SKP aktualizacja" z Pulpitu Windows. UWAGA: przed aktualizacją proszę zamknąć wszystkie programy z pakietu SKP PRO. Automatyczne aktualizacje zostały przez nas wstrzymane do czasu pojawienia się docelowej wersji przeznaczonej do komunikacji z systemem CEPIK 2.0.

2017-09-21

SKP PRO po zmianach - na filmach instrukatażowych:
Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi filmami prezentującymi część możliwości programu oraz jego lekko zmieniony wygląd (cz.I-III w nowej wersji z czytelniejszą pracą kursora myszki). Wszystkie pokazane czynności są wykonywane w czasie rzeczywistym (inaczej mówiąc trwają tyle ile na filmie - oczywiście z wyłączeniem dokładnego wypełniania np DIP-u) Linki do YouTube:

UWAGA: filmy nie są instrukcją wykonywania badań. Posiadają tylko i wyłączenie wartość poglądową.

2017-09-17

AUTOVIN® -  umieszczono na serwerze aktualizację bazy danych dataVIN - 17.08.26

2017-08-30

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania SKP PRO (wersja 17.08.26)

2017-07-26

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 17.06.01 do wszystkich Użytkowników.

2017-05-26

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania SKP PRO (wersja 17.07.26) Zawiera m.in. opcję wyszukiwania danych klientów w bazie REGON. Aktualizacja jest możliwa na kilka sposobów, ale w tym przypadku zalecamy skorzystanie z ikony "SKP aktualizacja" z Pulpitu Windows. UWAGA: przed aktualizacją proszę zamknąć wszystkie programy z pakietu SKP PRO.

2017-05-15

AUTOVIN® -  umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania oznaczoną symbolem 17.05.01 i bazy danych dataVIN - 17.05.10

2017-03-28

AUTOVIN® -  w dniu dzisiejszym zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 17.03.01 do wszystkich Użytkowników.  Prosimy pamiętać o wpisaniu kodu aktywacyjnego (menu: Aktywacja -> Wprowadź kod aktywacyjny)..

2017-02-25

AUTOVIN® -  umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania oznaczoną symbolem 17.02.21 i bazy danych dataVIN - 17.02.25

2017-02-07

ost.akt.

2017-03-02

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania SKP PRO (wersja 17.02.01) M.in. wprowadzono zmiany w programie fakturującym pozwalające na zmianę nagłówków w zakresie odbiorca/płatnik/nabywca. Aktualizacja jest możliwa na kilka sposobów, ale w tym przypadku zalecamy skorzystanie z ikony "SKP aktualizacja" z Pulpitu Windows. UWAGA: przed aktualizacją proszę zamknąć wszystkie programy z pakietu SKP PRO.

UWAGA: w wersjach sieciowych należy zaktualizować wszystkie stanowiska klienckie.

2017-01-09

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania SKP PRO (wersja 17.01.08) przywracającą "stary" wzór deklaracji CEPiK, zmieniony w ostatniej chwili na sam koniec roku 2016...  oraz nową wersję programu "SMS Zaproszenia" umożliwiającą wysyłanie sms-ów do właścicieli tachografów, którym kończy się ich termin ważności. Aktualizacja jest możliwa na kilka sposobów, ale w tym przypadku zalecamy skorzystanie z ikony "SKP aktualizacja" z Pulpitu Windows. UWAGA: przed aktualizacją proszę zamknąć wszystkie programy z pakietu SKP PRO.

2016-11-18

MULTI LOTTO SYSTEM - dostępna jest nowa wersja programu przystosowane do druku na nowych kuponach 4-zakładowych. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt mail'owy. W korespondencji proszę podać numer licencji oraz właściciela programu. Dla klientów którzy zakupili oprogramowanie po 01 stycznia 2011 roku, aktualizacja drogą elektroniczną jest bezpłatna (w pozostałych przypadkach odnowienie licencji na następne 5 lat kosztuje 50% stawki podstawowej).

ZAMÓWIENIE AKTUALIZACJI

2016-10-24

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania SKP PRO (wersja 16.11.02) zawierającą m.in. nową wersję programu "SMS Zaproszenia" umożliwiającą wysyłanie sms-ów do właścicieli tachografów, którym kończy się ich termin ważności (w automatycznej aktualizacji będzie w terminie późniejszym).  

2016-10-06

AUTOVIN® -  rozpoczęto rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 16.10.01 /zakończono 12.10.2016/

2016-09-28

AUTOVIN® -  umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania oznaczoną symbolem 16.09.01 (baza dataVIN - 16.09.06)

2016-08-18

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję oprogramowania ze zmieniona deklaracją CEPiK (Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2016 roku Dz.U. 2016 poz.1269). Dostosowano SKP PRO do najnowszych rozporządzeń MIiB z dnia 08 lipca 2016 rok (Dz.U. z 2016 roku poz. 1074 i 1075) wchodzących w życie z dniem 05 sierpnia 2016 roku. Dodano również dedykowany Panel testowy CEPIK. 

2016-08-01

AUTOVIN® - rozpoczęto rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 16.07.01 (aktualizacja: w dniu 03.08.2016 zakończono rozsyłanie aktualizacji)

2016-07-01

Program antywirusowy AVAST FREE może powodować uszkodzenie programu SKP PRO blokując zapis danych konfiguracyjnych do pliku na dysku lokalnym. W celu naprawy problemu należy skonfigurować wykluczenia ze skanowania dla folderu z oprogramowaniem, domyślnie: C:\SKP 2002 (w wersji sieciowej wykluczenie powinno dotyczyć folderu serwera). 

2016-07-01

SKP PRO - zaktualizowano najnowszą wersję pakietu oprogramowania SKP PRO (wersja 16.06.01).

2016-06-28

AUTOVIN® -  umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania oznaczoną symbolem 16.06.01 (baza dataVIN - 16.06.01)

2016-03-06

Z A P R A S Z A M Y
do wzięcia udziału w seminariach szkoleniowych w terminach wykazanych w karcie zgłoszeniowej, organizowanych przy współudziale firm uczestniczących w posiedzeniach w Ministerstwie Cyfryzacji związanych z wdrożeniem CEPIK 2.0 - „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi oraz BPG Maxine Gawron z Toszka. W seminariach prelegentem będzie również Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Samochodowej SITK RP - Krajowy Konsultant ds. Stacji Kontroli Pojazdów inż. Artur Sałata. Szczegóły>>>

Udział w seminariach szkoleniowych w kwietniu i maju 2016 roku pozwoli na właściwe przygotowanie stacji kontroli pojazdów do komunikacji z CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów) w zakresie podłączenia do systemu CEPiK 2.0, za pomocą zestawionego tunelu VPN (Virtual Private Network). Szczegóły związane z tematyką spotkań rozsyła SITK RP oddział Krosno, dostępne są także na następujących stronach: www.klubdiagnosty.pl, www.dlid.pl, www.sunrise-phu.pl i www.autoexpert.pl.
Udziału w spotkaniach nie należy bagatelizować, ponieważ każdy podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów musi sam zadbać o komunikację z CEPiK 2.0. Przygotowanie oprogramowania SKP PRO do współpracy z CEPiK 2.0, a bezpieczna transmisja danych to dwie różne sprawy.

WIĘCEJ...

2015-12-19

AUTOVIN® -  zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 15.12.01, wersja bazy danych dataVIN: 15.12.01. Prosimy pamiętać o wpisaniu kodu aktywacyjnego (menu: Aktywacja -> Wprowadź kod aktywacyjny). Umieszczono na serwerze tę samą aktualizację oprogramowania

2015-09-23

SKP PRO - Od dnia 23.09.2015 obowiązuje nowy schemat XSD dla transmisji danych do CEPiK. W związku z tym umieszczono na serwerze najnowszą wersję programu 15.10.02h:

2015-10-02

SKP PRO - w związku z wieloma pytaniami ze strony stacji kontroli informujemy, iż program SKP PRO będzie zgodny z systemem CEPiK 2.0 w wyznaczonym terminie tj. 04.01.2016.

2015-10-01

AUTOVIN® - rozpoczęto rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 15.10.01, wersja bazy danych dataVIN: 15.10.01. Prosimy pamiętać o wpisaniu kodu aktywacyjnego (menu: Aktywacja -> Wprowadź kod aktywacyjny).

2015-08-14

SKP PRO - Od dnia 15.08.2015 obowiązuje rozporządzenie MIiR (Dz.U. z dnia 31.07.2015 poz.1076) zmieniające druk zaświadczenia z btp oraz uwzględniające zmiany w klasyfikacji usterek. W związku z tym umieszczono na serwerze najnowszą wersję programu 15.08.02:
- SKP PRO - zmieniono druk zaświadczenia btp
- SKP PRO - wprowadzono zmiany w klasyfikacji usterek

2015-07-02

SKP PRO - w związku ze zmianami wprowadzanymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2015 roku (Dz.U. 2015 poz.1077) uprzejmie informujemy, iż odpowiednia aktulizacja pakietu SKP PRO będzie dostępna od dnia obowiązywania ww.  rozporządzenia, czyli 15 sierpnia 2015 roku.
Nowe rozporządzenia:
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000107601.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000107701.pdf

2015-05-18

SKP PRO - Od dnia 18.05.2015 obowiązuje rozporządzenie MSW (Dz.U. z dnia 15.05.2015 poz.681) zmieniające druk deklaracji CEPiK. W związku z tym umieszczono na serwerze najnowszą wersję programu 15.07.10:
- SKP PRO - zmieniono druk deklaracji CEPiK
- SKP PRO/FISVAKT - zmieniono treści informujące o podstawie poboru opłaty CEPiK
- FISVAKT - dodano opcję wysyłania zaszyfrowanych kopii bezpieczeństwa na serwer ftp

2015-04-28

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję programu 15.04.25 oraz bazę danych DATAVIN. Najważniejsze zmiany:
- dodano pole prywatnych adnotacji diagnosty
- zmieniono okno i uproszczono obsługę badań GAZ
- zmieniono sposób zapamiętywania bieżących zmian w opisie instalacji LPG
- ZAPROSZENIA - dodano sygnalizację niskiego stanu dostępnych SMS-ów (również w trybie automatycznym)
- uzupełniono i wprowadzono bieżące korekty do bazy danych DATAVIN

2015-04-24

AUTOVIN® - umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania (wersja 15.04.20) i bazy danych (wersja 15.04.20)

AKTUALIZACJA AUTOVIN®

2015-03-20

AUTOVIN® - zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 15.03.01, wersja bazy danych dataVIN: 15.03.01. Prosimy pamiętać o wpisaniu kodu aktywacyjnego (menu: Aktywacja -> Wprowadź kod aktywacyjny).

2015-01-31

ost. akt.:

2015-02-27

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję programu 15.01.31 oraz bazę danych DATAVIN. Najważniejsze zmiany:
- ZAPROSZENIA - zmieniono sposób rejestrowania wysłanych sms-ów
- dodano obsługę czytników 2D dla systemu Windows 8.1
- dodano automatykę aktualizacji adnotacji o pobraniu CEPiK
- uzupełniono i wprowadzono bieżące korekty do bazy danych DATAVIN

2015-01-30

SKP PRO - zamieszczamy dokument do wglądu dla wszystkich stacji i diagnostów. Warto poczytać, aby wiedzieć jakie zmiany są projektowane m.in. dla SKP od 04 stycznia 2016 roku (szczególnie polecamy lekturę strony 15): zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2015-01-15

AUTOVIN® - umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania (wersja 14.12.15) i bazy danych (wersja 15.01.15)

2014-12-20

UWAGA: w programie antywirusowym AVAST FREE po aktualizacji bazy wirusów, AVAST powoduje uszkodzenie programu SKP PRO sugerujac wadliwosc pliku skp2009.exe lub blokując zapis danych konfiguracyjnych do pliku na dysku lokalnym). W celu naprawy problemu należy odinstalowac AVAST FREE poprzez funkcje Dodaj/Usuń programy (lub Programy) w Panelu sterowania systemu Windows i po restarcie komputera ponownie zaktualizowac pakiet SKP PRO z ostatniej plyty CD-ROM. Na koniec proszę zaktualizować SKP PRO do wersji 14.12.15 poprzez AdministracjęSKP PRO (pkt.59 > "Sprawdź dostępność aktualizacji").

2014-12-18

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję programu 14.12.15 oraz bazę danych DATAVIN (wersja 15.01.15). Wykaz zmian:
- dodano:
   a) automatyczne wysyłanie SMS-ów z możliwością inteligentnego ustawiania godziny wysyłania powiadomień (opis działania znajduje sie tutaj)
   b) rubrykę "Rok prod." do tabelki uzupełnienia danych
   c) edycję krajów wg normy ISO 3166
   d) tworzenie kaskadowych 5 kopii pliku konfiguracyjnego i możliwość odtworzenia ustawień
   e) wiele nowych parametrów do analizy pracy stacji (m.in. statystyki "czasowe")
- poprawiono wczytywanie daty I rej. na świecie w trybie skanowania kodu 2DDR
- dodano wczytywanie daty I rej. w Polsce na podstawie daty wystawienia DR w trybie skanowania kodu 2DDR
- przywrócono pole drukowania bez nagłówka
- zmieniono wczytywanie tresci SMS-ów
- dodano opcjonalne wczytywanie daty I rej. w Polsce na podstawie odczytu z kodu 2D

- zmodyfikowano wyświetlanie historii pojazdu
- wprowadzono rejestrację logowań
- w Archiwum dodano wczytywanie filtrów typu badań (1.01, 1.02 itd) dla cennika rozszerzonego
- wydłużono pola ADR nr TDT i nr homologacji z 16 do 32 znaków
- zmieniono przekreślenia na podkreślenia w ADR (sekcja EX)
- w programie "SKP Kopie bezpieczeństwa" dodano opcję tworzenia kopii z kompletem zdjęć i PDF'ów
- rozszerzono bazę danych DATAVIN

2014-11-18

AUTOVIN® - umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania (wersja 14.11.01) i bazy danych (wersja 14.11.01)

2014-08-01

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję programu 14.08.01 zawierającą zmieniony tryb generowania pliku xml oraz poszerzona i uzupełniono bazę danych DATAVIN (wersja 14.08.01)

2014-08-01

AUTOVIN® - umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania (wersja 14.07.30) i bazy danych (wersja 14.08.01)

2014-07-02

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję programu 14.07.02 zawierającą nowy wzór deklaracji CEPiK wprowadzonej rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z dnia 27.06.2014 roku Dz.U 2014 poz.852

2014-07-01

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję programu zawierającą kilka istotnych zmian wpływających m.in. na bezpieczeństwo danych. Szczegóły zmian:
- na prośbę wielu Starostw przywrócono funkcję "Sprawozdawczości" (włączanie w Administracji SKP PRO pkt.60)
- wprowadzono tworzenie dodatkowej kopii bezpieczeństwa przed pierwszym uruchomieniem po stwierdzeniu aktualizacji
- w Rejestrze badań wprowadzono dodatkowe filtry pozwalające na wygenerowanie raportów tylko dla konkretnego typu badania (np.1.15)
- dodano dwie wielkości czcionek dla adnotacji i uwag na zaświadczeniu z btp

2014-05-22

SKP PRO - dostosowano program (wersja 14.05.22) do przewidywanej ponownej transmisji danych do CEPiK za okres od 01 stycznia do 30 kwietnia 2014 roku. Ma to związek z wprowadzonym od 01 stycznia obowiązkiem rejestrowania przebiegu pojazdu. Odpowiednie pisma w tej sprawie zostały (lub wkrótce będą) przekazane wszystkim wydziałom komunikacji przez MSW. W kontekście podawania stanu licznika, zwracamy uwagę Panów diagnostów na wymagane precyzyjne podawanie stanu licznika (bez zaokrągleń!).

2014-05-14

SKP PRO - w związku ze zmianą schematu XSD dla plików XML eksportowanych do CEPiK, umieszczono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 14.05.14. Zmiany obowiązują od 1 maja 2014. Dodano kontrolę wprowadzanych danych istotnych z punktu widzenia systemu CEPiK 2.0 (m.in. zabezpieczono pole "stan licznika" przed błędnymi wpisami). Dodatkowo wprowadzono możliwość wyboru drukarki przed każdym wydrukiem (po włączeniu odpowiedniej opcji w pkt.40 Administracji SKP PRO).

2014-04-30

ost.akt.

2014-05-06

g.18:00

SKP PRO - w związku ze zmianą schematu XSD dla plików XML eksportowanych do CEPiK, umieszczono aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 14.05.06. Zmiany obowiązują od 1 maja 2014. W okresie przejściowym, baza CEPiK będzie przyjmowała dane zarówno wg starego jak i nowego schematu XSD.

Ostatnie zmiany: jeśli występował w dniu dzisiejszym "błąd walidacji" - proszę po zainstalowaniu wersji 14.05.06 ponownie wygenerować plik XML (błąd walidacji  pojawia się tylko wówczas, jeśli w polu "stan licznika" była wpisana wartość nie będąca liczbą całkowitą, np. litera X).

2014-03-31

SKP PRO - w związku ze zmianą ustawy o VAT należy od dnia 01.04.2014 zmienić sekcję "adnotacje do pkt.2" zaświadczeń z btp dodając 3 punkty (w miejsce czterech "starych"):

VAT-1a/ art.86a ust.9 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz.1054 z późn. zm.)
VAT-1b/ art.86a ust.9 pkt 1 lit.b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz.1054 z późn. zm.)
VAT-2/ art. 86a ust.9 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz.1054 z późn. zm.)

2014-03-15

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację programu SKP PRO oznaczoną numerem 14.03.15. Na życzenie wielu stacji dodano możliwość drukowania raportów, rejestrów i innych zestawień wielostronicowych w trybie "duplex" z wykorzystaniem obydwu stron tego samego arkusza papieru. Odpowiednią opcję włącza się w Administracji SKP PRO pkt.45. Wydłużono także maksymalny termin nbtp do 61 miesięcy (pojazdy do "konserwacji") dla stacji posiadających oprogramowanie dla MON/MSW.

2014-03-15

AUTOVIN® - umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania i bazy danych oznaczone numerem 14.03.15. Na życzenie Klientów, dodano opcję kopiowania lokalizacji numerów do schowka systemowego i arkusza opisowego.

2014-03-07

AUTOVIN® - zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 14.03.01, wersja bazy danych dataVIN: 14.03.01. Prosimy pamiętać o wpisaniu kodu aktywacyjnego (menu: Aktywacja -> Wprowadź kod aktywacyjny).

2014-01-15

AUTOVIN® - umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania i bazy danych oznaczone numerem 14.01.15 Dodano nowe i uzupełniono dotychczasowe dane dla marki Mazda oraz poprawiono rozkodowania wybranych modeli koncernu VW/Audi.

2013-12-31

ostatnie zmiany 23.01.2014

g.17:30

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację programu SKP PRO oznaczoną numerem 14.01.21 
- dostosowano program do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. z 2013 poz.1675 z 30 grudnia 2013 roku)

POBIERZ ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. z 2013 poz.1675 z 30 grudnia 2013 roku) (dokument pochodzi ze stron ISAP)

- dodano opcjonalne uprawnienia administratora (sekcja VI w administracji SKP PRO)

Program SKP PRO po 1 stycznia 2014 roku, automatycznie przełączy się w nowy tryb druku zaświadczeń. Do czasu określenia przepisów wykonawczych dotyczących szczegółów wprowadzonych zmian, niedostępny będzie wydruk tzw. "podwójny", czyli dwa dwustronne zaświadczenia na jednej kartce A4. Zmiany w oknach programu (na ekranie) będą widoczne od razu po zainstalowaniu aktualizacji. Przypominamy, że przed aktualizacją należy zamknąć wszystkie programy z pakietu SKP PRO. 

Ostatnie zmiany (01.01.2014): do czasu uszczegółowienia stosowanego kodu kraju rejestracji wg normy ISO (kody: alfa-2, alfa-3 lub numeryczny), postanowiliśmy, iż w drukowanej formie Rejestru, w rubryce "Kraj rejestracji" będzie umieszczona zamiast kodu, polskojęzyczna, pełna nazwa kraju (niezależnie od wyboru przez użytkownika - rodzaju kodu w oknie Rejestracji do badania). Kolejnym istotnym parametrem, jest określenie przez osoby odpowiedzialne w Ministerstwie, formatu papieru do druku zaświadczenia z btp. Powstające od jakiegoś czasu rozbieżności w interpretacji przez osoby kontrolujące powodują konieczność formalnego sprecyzowania tego parametru.

Z treści projektu rozporządzenia wynika jednoznacznie, iż wydrukowane zaświadczenie z btp należy przekazać właścicielowi pojazdu. Cytat: 

"[...]Dodatkowo, odpowiednio dostosowano treść obecnie obowiązującego rozporządzenia, tak aby zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wydawane było każdorazowo po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu bez względu na wynik takiego badania. Wydawane każdorazowo zaświadczenie oraz obowiązek zamieszczania w nim adnotacji o stwierdzonych usterkach niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.[...]"

UWAGA na pierwsze uruchomienie programu w nowym roku. Aplikacja automatycznie "zaproponuje" wyzerowanie numeracji badań i opłat ewidencyjnych. Najprostszym rozwiązaniem jest zaznaczenie odpowiednich opcji "NR/ROK" przy każdym z numerów w Administracji SKP PRO. Wówczas, w następnych latach nie będzie potrzebna ręczna kontrola numeracji.

W przypadku problemu z aplikacją autoVIN - proszę "ręcznie" aktualizować pakiet przy WYŁĄCZONYCH programach SKP PRO i autoVIN. Jest to skutkiem zmiany pliku dictnary.db zawierającego kody krajów. Poprawny plik ma objetość 46kB.

2013-11-22

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację programu SKP PRO oznaczoną numerem 13.11.13
- dodano możliwość rejestrowania zdjęcia pojazdu dla dowolnego btp ("w trakcie" > Dane pojazdu)
- zmieniono sposób tworzenia bieżącej kopii bezpieczeństwa
- zaktualizowano bazę danych dataVIN oraz program autoVIN do wersji: 13.11.22

2013-10-10

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację programu SKP PRO oznaczoną numerem 13.10.02 (zmieniono sposób tworzenia bieżącej kopii bezpieczeństwa) oraz pakietu autoVIN® z bazą danych DATAVIN w wersjach 13.10.02

2013-10-10

AUTOVIN® - zakończono rozsyłanie aktualizacji oznaczonej numerem 13.10.02, jednocześnie umieszczono na serwerze najnowszą wersję programu autoVIN® (wersja 13.10.02) oraz bazy danych dataVIN (wersja 13.10.02)

2013-09-25

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację programu SKP PRO oznaczoną numerem 13.09.10 (poprawiono drukowanie duplikatu z btp) oraz programu FISVAKT oznaczoną numerem 13.10.01

2013-09-25

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 13.09.10 (poprawiono drukowanie duplikatu z btp)

2013-06-26

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 13.06.17. Wprowadzono nową deklarację dla CEPiK oraz nowy wzór wniosku o btp pojazdu zabytkowego. Ponadto aktualizacja obejmuje nową wersję programu autoVIN® wraz z nową bazą danych dataVIN (wersje 13.06.17)

2013-06-03

SKP PRO - w związku z wejściem w życie od dnia 01 czerwca 2013 roku, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców informujemy, iż deklaracja za miesiąc maj 2013 roku może być drukowana na starym wzorze obowiązującym do 31 maja 2013 roku, a więc do ostatniego dnia poboru opłaty ewidencyjnej wg poprzednio obowiązujących przepisów. Informacja ta została potwierdzona przez Departament Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2013-05-29

SKP PRO - w Administracji programu SKP PRO, adnotacja w pkt.13 powinna zostać zmieniona na: 

Opłatę ewidencyjną pobrano na podstawie rozporządzenia MSW z dnia 22 maja 2013 roku (Dz.U. z dnia 29.05.2013 poz. 617).

W Opcjach programu FISVAKT, pkt.22 powinien otrzymać brzmienie:

Dowód jej wniesienia załączono do faktury. Opłatę ewidencyjną pobrano na podstawie rozporządzenia MSW z dnia 22 maja 2013 roku (Dz.U. z dnia 29.05.2013 poz. 617).

2013-04-20

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 13.04.19. Zmiana dotyczy wdrożenia nowego schematu XSD dla transmisji CEPiK. Zmiana zostanie wprowadzona o północy z 30 kwietnia na 01 maja. Aktualizacji można dokonać w dowolnym momencie - zmiany zostaną wprowadzone automatycznie.

UWAGA - proszę sprawdzić poprawność danych w Administracji SKP PRO: 
- pkt.09: wyróżnik stacji (wymagany w formacie XXX/000 lub XXX/000/P) 
- sekcja V: DIAGNOŚCI I HASŁA numer zezwolenia (wymagany w formacie XXX/D/000)

2013-04-15

AUTOVIN® - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację autoVIN® (ver.13.03.15) / baza danych dataVIN (ver.13.03.15)

2013-03-21

AUTOVIN® - rozpoczęto rozsyłanie aktualizacji autoVIN® (ver.13.03.15) zawierającej najnowszą bazę danych dataVIN (ver.13.03.15)

2013-03-06

SKP PRO - w wyniku zakwestionowania przez nas zgodności nowego schematu XSD z rzeczywistymi zapisami w rejestrach stacji kontroli pojazdów, operator systemu CEPiK zdecydował o przeniesieniu terminu wdrożenia z 07 marca na 30 kwietnia 2013 roku. Do tego czasu obowiązuje dotychczasowy schemat przesyłania danych. Oficjalna wiadomość: na stronie CEPiK

2013-02-20

AUTOVIN® - umieszczono na serwerze najnowszą wersję programu autoVIN® oraz bazy danych dataVIN

2013-02-20

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 13.02.20. Zmiana dotyczy druków ADR dla stacji podległych MON. Dodano wybór aktu prawnego jako podstawy wykonania badania.

2013-02-01

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 13.02.01. Dodano kilka drobnych usprawnień zgłoszonych przez Użytkowników.

2013-01-07

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 13.01.02. Pakiet zawiera m.in. zmiany w programie fakturującym zgodnie z nowymi przepisami oraz zmiany w SKP PRO (autobus 100 km/h). Przy pracy z czytnikiem 2DDR dodano opcję zapamiętywania telefonu użytkownika pojazdu (nie jest zawarty w kodzie 2D).

2012-12-12

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację programu SKP PRO oznaczoną numerem 12.11.10. Pakiet zawiera m.in. najnowszą bazę DATAVIN wraz z obsługującym ją programem.

2012-12-11

AUTOVIN® - zakończono wysyłanie do Klientów najnowszej aktualizacji na płytach CD-ROM

2012-12-06

 

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację programu SKP PRO oznaczoną numerem 12.11.27. Zmieniono obsługę portu komunikacyjnego obsługującego N-REJESTR. W niektórych przypadkach może to usprawnić komunikację z bazą. Od wersji 12.11.26 dodano opcję automatycznej aktualizacji programu SKP PRO (administracja SKP PRO pkt.53). 

W nowej wersji programu SKP PRO wprowadzono N-REJESTR
N-REJESTR pojazdów z NEGATYWNYM wynikiem badania znajduje się na serwerze dostępnym dla wszystkich stacji kontroli używających oprogramowania SKP PRO. W bazie danych przez 19 dni są przechowywane informacje o wszystkich badaniach danego pojazdu zakończonych wynikiem N (także z określeniem terminu badania). Na etapie rejestracji pojazdu do badania, w przypadku stwierdzenia wizyty na innej stacji, Użytkownik ma podgląd następujących  parametrów:
- data i godzina btp
- identyfikator stacji wykonującej btp
- kontakt telefoniczny do skp
- wykaz stwierdzonych usterek z kodami
- informacja o zatrzymaniu /lub nie DR
UWAGA: opcja wymaga ciągłego dostępu do internetu (w przypadku braku połączenia, program będzie próbował przez 10 sekund ponawiać połączenie)
Pojazd uzyskujący podczas badania ponownego wynik POZYTYWNY jest automatycznie usuwany z N-REJESTRu
N-REJESTR należy uaktywnić włączając pkt.52 w Administracji SKP PRO.

2012-11-08

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację programu SKP PRO oznaczoną numerem 12.11.01. Większość zmian są to zmiany "kosmetyczne", poprawiające funkcjonalność wcześniejszych modyfikacji i jest wynikiem sugestii Użytkowników.

2012-10-31

AUTOVIN® - w dniu dzisiejszym umieściliśmy aktualizację programu oznaczonej numerem 12.09.01 i bazy danych dataVIN oznaczonej numerem 12.10.31. Zawiera m.in. aktualizację bazy producentów pojazdów, szyb i opon oraz poszerzenie bazy silników. Aktualny stan bazy danych można sprawdzić wybierając z menu polecenie: "O programie > Liczby programu".

2012-10-08

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację programu SKP PRO oznaczoną numerem 12.10.07. Program w dniu 08 października br. przełączy się w tryb zgodny z nowymi przepisami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku Dz.U. z 2012 r. poz.996. Zwracamy uwagę na nowy sposób obsługi w zakresie adnotacji do pkt.1 zaświadczenia z btp. UWAGA: użytkownicy wersji SIECIOWYCH: należy bezwzględnie zaktualizować wszystkie stanowiska robocze. Pierwsze uruchomienie należy wykonać na stanowisku głównym (najlepiej na serwerze). 

11:00 Poprawiono interpretacje daty dla badań z Rejestru.
16:00 Do symboli usterek dodano automatyczną adnotację: "Usterki określono na podstawie rozporządzenia Ministra TBiGM z 26.06.2012 (Dz.U. z 2012 poz.996)"
( w związku z wieloma pytaniami odnośnie drukowania pełnych nazw usterek, do czasu ustalenia tej kwestii przez właściwe organy administracji, adnotację umieściliśmy za wyszczególnieniem usterek).

2012-09-12

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację programu SKP PRO oznaczoną numerem 12.09.12. Zawiera drobną zmianę w administracji programu SKP PRO, dotyczącą indywidualnego ustawienia przedłużenia terminu nbtp w zależności od dnia tygodnia (Administracja pkt.22, 22a, 22b) oraz poprawkę uwzględniającą znak "/" w deklaracji cepik (pkt2.a). W pakiecie aktualizacyjnym jest również najnowsza wersja bazy danych dataVIN oraz przystosowany do jej odczytu program autoVIN®.

2012-08-08

AUTOVIN® - w dniu dzisiejszym umieściliśmy aktualizację programu oznaczonej numerem 12.08.01 i bazy danych dataVIN oznaczonej numerem 12.08.01. Zawiera m.in. aktualizację bazy silników oraz numerów seryjnych. Aktualny stan bazy danych można sprawdzić wybierając z menu polecenie: "O programie > Liczby programu".

2012-06-07

SKP PRO - w dniu dzisiejszym rozpoczęła się wysyłka oprogramowania SKP PRO (wersja 12.06.01) do wszystkich Użytkowników. O poprawnym zainstalowaniu aktualizacji świadczy numer wersji widoczny w lewym/górnym rogu okna głównego programu. 

2012-04-26

SKP PRO/AUTOVIN - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację bazy danych DATAVIN (12.04.26). Dostępna w pakietach aktualizacyjnych.

2012-04-18

SKP PRO - umieszczono najnowszą aktualizację pakietu (12.04.10) zawierającą m.in. zmiany:
- w aplikacji SKP PRO w zakresie obsługi KUT
- nową bazę danych DATAVIN (wersja 12.04.12) obejmującą wiele nowych pojazdów
- w aplikacji AUTOVIN dodano interpretację najnowszej bazy DATAVIN
- w aplikacji Katalog SKP (dodano moduł umożliwiający porównanie dowolnej ilości pojazdów)
- w aplikacji Raport SKP (wydruk KW)
- w aplikacji SMS Zaproszenia (możliwość zmiany portu i ustawienia timeout'u)
- w aplikacji FISVAKT (na liście towarów dodano kolumnę ceny)

Dodatkowe informacje, m.in.instrukcja obsługi XML - w dziale: Pytania i odpowiedzi.  

2012-04-12

SKP PRO - umieszczono najnowszą aktualizację pakietu (12.04.01) zawierającą m.in. nową bazę danych DATAVIN (wersja 12.04.10) obejmującą wiele nowych pojazdów z ostatnich 18 miesięcy nie uwzględnionych w aktualizacji 12.03.01 (znacznie zwiększono bazę numerów seryjnych). Szczegóły na stronie poświęconej aplikacji autoVIN®

2012-03-19

SKP PRO - w związku z wieloma prośbami, przywrócono poprzedni sposób generowania plikow XML (p.adnotacja poniżej). Jednocześnie zlikwidowano aktywowanie komunikatu na koniec badania DIP, który mógł wprowadzać w błąd Użytkowników. W celu odróżnienia od wersji z CD-ROM - poniższej aktualizacji nadano numer 12.03.15

2012-03-15

SKP PRO - w najnowszej wersji programu zmieniono sposób generowania pliku XML. Jest on generowany po każdorazowym zamknięciu programu jako nowy plik z kolejnym numerem porządkowym, np 12031501.xml ... 02.xml ... 03.xml .. itd. Podczas wysyłania pliku do CEPiK wystarczy wysłanie tylko pliku z najwyższym numerem. Mechanizm ten ma zabezpieczać generowany plik przed tzw. "nadpisaniem" podczas "ręcznego" tworzenia pliku XML za okres wsteczny. Wszelkie uwagi w tej sprawie - mile widziane: japa@japa.com.pl

2012-03-07

SKP PRO - w dniu dzisiejszym rozpoczęła się wysyłka oprogramowania SKP PRO (wersja 12.03.01) do wszystkich Użytkowników. O poprawnym zainstalowaniu aktualizacji świadczy numer wersji widoczny w lewym/górnym rogu okna głównego programu. 

2012-01-27

SKP PRO - umieszczono na serwerze wersje oznaczona numerem 12.01.26. Do zmian opisanych poniżej, dodano nowy słownik rodzajów pojazdów oraz poprawkę do programu do rozsyłania SMS. Poprawka dotyczy uwzględnienia w raporcie powiadomień rodzaju badania - powiadomienia są wysyłane tylko w odniesieniu do badań okresowych z określonym terminem badania. Poprawiono również generowanie pliku XML uwzględniające korekty badań z roku poprzedniego. UWAGA: w okienku "w trakcie" dodano klawisz VAT-PIT-CIT pozwalający na automatyczne dodanie nowych adnotacji do listy. Ponadto dodano rozliczanie rodzajów płatności w Raporcie SKP z podziałem na gotówkę, przelewy i płatności kartą.

2011-12-11

SYSTEMY OPERACYJNE - w związku z wieloma przypadkami zakupu nowych komputerów ze spolszczonymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows, informujemy, iż do poprawnej pracy oprogramowania bazodanowego konieczne jest posiadanie POLSKIEJ wersji systemu operacyjnego. Nie gwarantujemy stabilnej i poprawnej pracy w systemach operacyjnych nie posiadających oznaczenia PL na opakowaniu. Nie zalecamy również stosowania wersji systemu Windows Vista lub 7 w wersji Home. Sposób na poprawienie parametrów systemu jest opisany w sekcji: Pytania i odpowiedzi

2012-01-10

SKP PRO - dodano nowszą wersje programu fakturującego (wersja 12.01.01), obsługującego karty płatnicze oraz zmieniono wydruk tabliczki zastępczej dostosowując go do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z dn. 08.11.2011 r. Nr 236 poz.1401).

2012-01-02

SKP PRO - na serwerze umieszczono najnowszy pakiet aktualizacyjny oznaczony numerem 12.01.01 zawierający aplikację SKP PRO (zmiany dotyczą obowiązującej od dziś zmiany nazwy adresata deklaracji CEPiK) oraz Zaproszenia SMS (zmiany dotyczą obsługi kaskadowych podłączeń internetowych typu: dostawca-router-switch-komputer). Dodatkowo w aplikacji SKP PRO dodano tworzenie bieżącej kopii bezpieczeństwa po zakonczeniu kazdego badania. Kopia tworzona jest do pliku backup.zip i zawiera tylko rejestr badan z biezacego roku (UWAGA: opcja ta nie dotyczy wersji sieciowych). W dniu 05.01.2012 dodano nowszą wersje programu fakturującego, obsługującego karty płatnicze.  

2011-11-24

SKP PRO - w związku z wchodzącym dziś w życie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.2011 (Dz. U. z dn. 23.05.2011 r. Nr 104 poz.604), na serwerze umieszczono najnowszy pakiet aktualizacyjny oznaczony numerem 11.11.24. Zmiana dotyczy obowiązujących od dziś nazw rodzajów paliwa. W związku z tym zmieniony został wydruk Rejestru badań. 

2011-10-31

SKP PRO - przestawienie czasu z letniego na zimowy może spowodować u niektórych Użytkowników pojawienie się komunikatu: "Uwaga! Uruchomiono starszą wersje aplikacji niż uruchamiana wcześniej. Może to skutkować utratą funkcjonalności programu i/lub niektórych danych." Aby wyłączyć pojawianie się komunikatu proszę przed uruchomieniem aplikacji SKP PRO uruchomić pllik: skp_datapliku.reg. Należy zezwolić systemowi na uruchomienie pliku i wprowadzenie zmiany w rejestrze systemowym (nastąpi wyzerowanie wartości DataPliku w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\JAPA Software\SKP 2002).

2011-10-01

AUTOVIN® - na serwerze umieszczono najnowsze wersje programu AUTOVIN® oraz bazy danych DATAVIN oznaczone symbolem 11.10.01. Równocześnie rozpoczęto wysyłanie aktualizacji do klientów.

2011-09-01

SKP PRO - w dniu dzisiejszym rozpoczęła się wysyłka oprogramowania SKP PRO (wersja 11.09.01) do wszystkich Użytkowników. O poprawnym zainstalowaniu aktualizacji świadczy numer wersji widoczny w lewym/górnym rogu okna głównego.

2011-08-05

AUTOVIN® - na serwerze umieszczono najnowsze wersje programu AUTOVIN® oraz bazy danych DATAVIN oznaczone symbolem 11.08.05. Dodano rozkodowanie rocznika marki TRIUMPH wg numeru seryjnego oraz poprawiono interpretację rocznika marki Renault i uzupełniono kody VDS dla Citroen'a..

2011-07-19

SKP PRO - na serwerze umieszczono najnowszy pakiet aktualizacyjny, uwzględniający:
- aktualizację programu autoVIN® (dodano rozkodowanie rocznika marki TRIUMPH wg numeru seryjnego oraz poprawiono interpretację rocznika marki Renault) wraz z najnowszą bazą dataVIN
- aktualizację SKP PRO (dodano personalizację ustawień - każdy diagnosta może mieć własne listy np. usterek i innych)
- aktualizację Zaproszeń SMS (obok istniejącego testowania dostępu do internetu, dodano testowanie wysyłania SMS-ów na starcie aplikacji)

2011-07-01

SKP PRO - na serwerze umieszczono najnowszy pakiet aktualizacyjny, uwzględniający:
- aktualizację programu autoVIN® wraz z najnowszą bazą dataVIN
- aktualizację SKP PRO (m.in. poprawiono przekreślanie rodzaju paliwa na wydruku rejestru badań oraz wczytywanie nazw starostw na podstawie nru rejestracyjnego)
- aktualizację Zaproszeń SMS

2011-06-28

AUTOVIN® - na serwerze umieszczono najnowsze wersje programu AUTOVIN® oraz bazy danych DATAVIN oznaczone symbolem 11.07.01. Równolegle rozpoczęliśmy rozsyłanie aktualizacji na płytach CD-ROM. Aktualizacja internetowa nie zawiera (ze względu na objętość) najnowszych katalogów pojazdów oraz aktów prawnych (są one zawarte tylko na CD-ROM).

2011-06-03

SKP PRO - w dniu dzisiejszym rozpoczęła się wysyłka oprogramowania SKP PRO (wersja 11.06.01) do wszystkich Użytkowników. O poprawnym zainstalowaniu aktualizacji świadczy numer wersji widoczny w lewym/górnym rogu okna głównego (przykład poniżej).

2011-03-11

SKP PRO / MODUŁ ZAPROSZEŃ - w dniu dzisiejszym umieściliśmy na naszym serwerze aktualizacje bazy danych autoVIN (11.03.10) oraz "Modulu zaproszeń" (11.03.10)

2011-03-07

SKP PRO - w dniu dzisiejszym rozpoczęła się wysyłka oprogramowania SKP PRO (wersja 11.02.01 lub 02) do wszystkich Użytkowników. O poprawnym zainstalowaniu aktualizacji świadczy numer wersji widoczny w lewym/górnym rogu okna głównego:

2011-02-03

SKP PRO - w dniu dzisiejszym umieszczono najnowszą wersję SKP PRO o numerze 11.02.01. Zawiera ona m.in. drobne zmiany w obsłudze zaproszeń (dot. drukowania seryjnego), wbudowane zapamiętywanie danych dla badań GAZ lub NABICIA podczas korekty danych pojazdu, zmienioną obsługę badań dodatkowych, poprawione wczytywanie okresu ważności w powiązaniu z cennikiem oraz poprawione wczytywanie Rejestru badań za rok 2010 (dotyczy opłat ewidencyjnych oraz terminu badania).

2010-11-29

SKP PRO - na serwerze umieszczono nowszą wersję pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 10.11.29 zawierającą zmiany wprowadzone w nowej wersji aplikacji AUTOVIN®. Ta wersja aplikacji SKP PRO - NIE zawiera żadnych poprawek związanych z CEPiK i plikami XML. Dotychczasowe transmisje przebiegają poprawnie (od wersji 10.11.12 nie ma żadnych zgłoszeń o jakichkolwiek incydentach spowodowanych złą walidacją plików). Wprowadzono natomiast klika drobnych udogodnień związanych np. z przechowywaniem danych dot. badań GAZ, ADR itp. W związku z tym, pierwsze uruchomienie SKP PRO może potrwać chwilę dłużej niż zwykle.

2010-11-29

AUTOVIN® - na serwerze umieszczono nowszą wersję programu oraz bazy danych DATAVIN oznaczone symbolem 10.11.29 Dla Stacji Kontroli Pojazdów aktualizacja ta jest zawarta w pakiecie aktualizacyjnym SKP PRO

2010-11-13

SKP PRO - na serwerze umieszczono nowszą wersję pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 10.11.12 zawierającą zmiany wprowadzone w nowej wersji aplikacji AUTOVIN®. Dodatkowo wprowadzono zaawansowaną kontrolę zakończenia badań. Wszelkie aktualnie wprowadzane zmiany mają na celu zapewnienie bezproblemowej walidacji plików XML przesyłanych do CEPiK. Takie działania pozwoliły na wyeliminowanie wszelkich błędów w badaniach, zgłaszanych do nas przez operatora CEPiK. Kilka ważniejszych informacji podano wcześniej (p.niżej informacja z dnia 2010-10-22)

2010-10-22

SKP PRO - umieszczono na serwerze nową wersję SKP PRO oznaczoną symbolem 10.10.22. Wprowadzono ostatnie uzupełnienia sugerowane przez departament CEPiK w MI. Informacja dla diagnostów: w przypadku Klienta powracającego po wpis do dowodu rejestracyjnego po badaniu wykonanym z pokwitowaniem, należy uzupełnić numer dowodu rejestracyjnego. Poprawiono automatyczne generowanie pliku XML do zadeklarowanego katalogu/folderu w zakresie informowania o ewentualnych błędach (identycznie jak podczas procedury "ręcznej"). Odpowiednią opcję uaktywnia się w oknie Administracji (pkt.32). Działanie tej funkcji jest podobne do działania automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa (swoją drogą zachęcamy do korzystania z tej funkcji). Po uaktywnieniu opcji, podczas zakończenia pracy z programem SKP PRO plik XML będzie tworzony całkowicie automatycznie. Dane z kolejnych badań z tego samego dnia będą dopisywane do istniejącego pliku XML każdorazowo po zamknięciu aplikacji. Każdy kolejny plik będzie powstawał kolejnego dnia. Opis "ręcznego" generowania pliku XML i sposobu jego zapisu - w sekcji: Pytania i odpowiedzi.  

2010-10-19

SKP PRO - NOWOŚĆ SMS MODUŁ ZAPROSZEŃ w dniu dzisiejszym umieszczono do pobrania nową wersję modułu oznaczoną 10.10.10 zawierającą m.in. wysyłanie powiadomień SMS. Korzystanie z powiadomień SMS nie wymaga podpisywania żadnych dodatkowych umów, zleceń itp. Nie podlega również żadnym ograniczeniom czasowym, abonamentom lub ograniczeniom ilościowym. Jedynym ograniczeniem jest tylko wielkość wykupionego pakietu SMS-ów. Pakiet SMS-ów może być wykorzystany w dowolnym okresie. Zamówienia na pakiety SMS-ów prosimy składać bezpośrednio z poziomu Modułu zaproszeń SKP PRO. Cena brutto pojedynczego SMS-a jest uzależniona od wielkości zakupionego pakietu. Rozpoczęcie korzystania z modułu sugerujemy od zapoznania się z pomocą programu, zwłaszcza w zakresie konfiguracji konta pocztowego (rozdział: "Od czego zacząć?").

2010-10-05

SKP PRO NOWOŚĆ CEPiK - wprowadzamy do sprzedaży drukarkę DATECS LP50 służącą do druku pokwitowań opłat ewidencyjnych. Więcej szczegółów tutaj >>>

2010-09-17

AUTOVIN® - na serwerze umieszczono nowszą wersję programu oraz bazy danych DATAVIN oznaczone symbolem 10.09.17. M.in. dodano nowe modele Forda oraz zwiększono bazę numerów seryjnych

2010-03-11

LOTTO SYSTEM / MULTI LOTTO SYSTEM / MINI (EX LOTTO) - dostępne są nowe wersje programów przystosowane do druku na nowych kuponach gier liczbowych. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt mail'owy. W korespondencji proszę podać numer licencji oraz właściciela programu. Dla klientów którzy zakupili oprogramowanie po 01 stycznia 2009 roku, aktualizacja drogą elektroniczną jest bezpłatna.

ZAMÓWIENIE AKTUALIZACJI

Właścicielem znaku towarowego AUTOVIN® jest JAPA Łódź.