Program INFOCEP przygotowany jest do współpracy z programem SKP 2002 przeznaczonym dla stacji kontroli pojazdów. Służy do odbierania kodowanych i nie kodowanych danych przekazywanych ze stacji diagnostycznych i ich gromadzenia na serwerze wydziału komunikacji.
Program jest dystrybuowany tylko w wersji sieciowej. Pozwala to na przeglądanie danych na dowolnej ilości stanowisk rejestrujących. Wczytywanie danych odbywa się w sposób kontrolowany i możliwe jest tylko przez osobę(y) upoważnione do dokonywania tych czynności.
Obsługa programu INFOCEP tak jak w przypadku programu SKP 2002 (dla stacji diagnostycznych) jest prosta i przejrzysta, dzięki czemu nie jest konieczne przechodzenie kosztownych szkoleń. Po stronie nadawczej, program "INFOCEP – transmisja", stanowi moduł uruchamiany bezpośrednio z programu SKP 2002.
Po stronie odbiorczej jest to samodzielna aplikacja służąca do gromadzenia otrzymanych danych i odpowiedniego ich formatowania.
Aplikacja posiada wbudowaną blokadę dostępu (hasła). Wszystkie funkcje są czytelnie opisane, co pozwala na samodzielną obsługę programu.
Wszystkie funkcje programu mogą być uruchamiane za pomocą skrótów klawiaturowych lub za pomocą myszki.
INFOCEP posiada możliwość zewnętrznego konfigurowania struktury przesyłanych danych. W zależności od zapotrzebowania wydziału komunikacji lub wymogów określonych przez ustawodawcę – umożliwia formatowanie danych w dowolny sposób (pod warunkiem identycznego formatowania ich na wyjściu ze stacji kontroli).
Program w wersji podstawowej jest bezpłatny. Jedynym kosztem otrzymania programu jest uiszczenie opłat manipulacyjnych (nośnik, koszt nagrania) w kwocie 10,00 zł netto + podatek VAT 22% + koszty dosyłki. Oprogramowanie wysyłamy lub na życzenie wykonujemy instalację oprogramowania u klienta wg kolejności otrzymanych zamówień. 
Rozliczenie dojazdu wg ilości faktycznie przebytych kilometrów. Za każdą godzinę szkolenia 50,00 zł + 22 % podatku VAT.
W przypadku zamówienia wersji wykorzystującej transmisje kodowane, wymagane jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i przechowywanie odpowiednich kodów rozszyfrowujących oraz za przekazanie i implementację kodów na poszczególnych stanowiskach roboczych w podległych stacjach kontroli pojazdów.

 okno główne programu
weryfikacja transmisji
okno przeglądania badań na stanowisku kontrolnym