Dysponując odpowiednią kadrą oraz zapleczem programistycznym, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie oraz propozycje ze strony naszych Klientów. Tym, którzy nie znaleźli odpowiadającego im oprogramowania - proponujemy stworzenie go od podstaw.
Cykl budowania programu wygląda następująco:

- konsultacja dotycząca kształtu przyszłej aplikacji, podpisanie odpowiedniej umowy na wykonanie oprogramowania
- tworzenie założeń i schematu blokowego programu - w konsultacji z Klientem
- tworzenie aplikacji w naszej pracowni
- przedstawienie Klientowi produktu do wstępnej akceptacji
- testowanie, uwzględnienie sugerowanych zmian, poprawek itp.
- nadanie aplikacji ostatecznego kształtu
- finalizacja umowy

Tak to wygląda w skrócie. Każdy program jest inny. Każda firma ma inne potrzeby. Czasami warto zastanowić się jak wiele pracy można zaoszczędzić dzięki dobrze przygotowanemu oprogramowaniu. Warunkiem stworzenia produktu spełniającego określone funkcje, jest jednak zawsze wszechstronna analiza potrzeb na etapie wstępnego projektowania. To właśnie ten etap ma decydujące znaczenie w kształcie produktu finalnego. Czas realizacji jest uzależniony od stopnia złożoności przyszłej aplikacji. Minimalny czas realizacji aplikacji wynosi 14 dni.
Wszelkie pytania prosimy kierować na jeden z wyżej wymienionych numerów telefonu lub pocztą elektroniczną:

CENNIK

Tworzenie oprogramowania na zamówienie

Cena do uzgodnienia