Program do prowadzenia dziennika korespondencji wychodzącej z firmy. Umożliwia pracę indywidualnie lub w pakiecie z programem PostBank. Program posiada możliwość wydruku dziennika korespondencji. Forma dziennika może być kształtowana dowolnie z uwzględnieniem (lub nie) następujących parametrów:
- tylko dla wybranego nadawcy 
- przesyłki tylko określonego typu (np. wpłaty na ZUS) 
- przedział czasowy 
- dla wybranego adresata 
Powyższe parametry mogą być łączone w dowolny sposób. Program stanowi część pakietu POSTBANK.

 okno główne programu
wydruk raportu