Program dla Stacji Kontroli Pojazdów. Oprogramowanie używane w stacjach kontroli na terenie całego kraju. Niezaprzeczalnymi atutami programu są:
- gwarantowana pełna integralność z systemem CEPIK 2.0
- prosta, intuicyjna obsługa
- prowadzenie wszystkich rejestrów w formie elektronicznej
- transmisja danych do CEPiK
- autoaktualizacja
- wbudowany N-REJESTR (ogólnopolski rejestr badań zakończonych wynikiem "N" z programu SKP PRO)
- SMS-owe powiadamianie klientów o zbliżającym się terminie nbtp (płatne pakiety sms) lub bezpłatnie za pomocą poczty elektronicznej
- wbudowane programy: AutoVIN®, Katalog SKP, fakturowanie
- wbudowana obsługa protokołów fiskalnych Posnet, Thermal, Elzab, Novitus
- praca na wszystkich platformach systemowych Microsoft (nie zalecamy wersji Starter/Home)
- mnogość funkcji, dzięki czemu to czego użytkownik oczekuje - na pewno w programie się znajdzie ...
- aktualizowana na bieżąco baza obowiązujących aktów prawnych
Tu do pobrania pełna wersja instalatora. Poniżej przedstawiamy skrócony opis oraz wygląd wybranych okien programu. Obsługa programu jest wspomagana instrukcją oraz wbudowaną pomocą, dzięki czemu nie jest konieczne przechodzenie kosztownych szkoleń. Wszelkie wątpliwości możemy rozwiązać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. SKP PRO przewiduje współpracę z Centralną Ewidencją Pojazdów. 

GŁÓWNE OKNO PROGRAMU

Początek... czyli rejestracja pojazdu do badań

.. w trakcie ... czyli właściwe badanie pojazdu

.. dawno temu - to po prostu pełne Archiwum połączone ze sprawozdawczością oraz wszystkimi Rejestrami Badań
Słowniki - zestawienia ułatwiające i znacznie przyśpieszające pracę (dzięki nim zamiast wpisywać poszczególne parametry -  wystarczy wybierać je z list). Wstępnie szczegółowo skonfigurowane.
Administracja - główne ustawienia programu (hasła dostępu, numeracje, ustawienia Rejestrów Badań i inne)
Pomoc ... - dodatkowa wbudowana pomoc uruchamiana klawiszem F1
.. o firmie ... - wizytówka autorów
.. faktura ... - fakturowanie badań i usług dodatkowych połączone z fiskalizacją na drukarkach fiskalnych ELZAB FP-600, POSNET THERMAL i POSNET 3001
.. i już - koniec pracy - automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa

Poprzez to okno mamy dostęp do wszystkich opcji programu. Jest to jedyne okno używane do bieżącego ewidencjonowania badań pojazdów. Z niego można przejść poprzez system "zakładek" bezpośrednio do wszystkich typów badań. Program nie posiada żadnych ograniczeń odnośnie przeznaczenia dla stacji różnego typu. Dzięki temu dla Stacji o statusie Okręgowej SKP nie jest wymagane nic ponad to co już w programie zostało wbudowane. Poniżej przedstawiamy zestawienie dokumentów, które można wystawić z pomocą programu:

zaświadczenie z Badanie Technicznego Pojazdu (także z opcją uzupełnienia danych technicznych pojazdu)

zaświadczenie z badania ADR

Dokument Identyfikacyjny Pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy zagranicą
opis zmian dokonanych w pojeździe
zaświadczenie z BTP autobusu pow. 100 km/h
Dokument Identyfikacyjny Pojazdu marki SAM
Dokument Identyfikacyjny Pojazdu przyczepy marki SAM
zaświadczenie o badaniu pojazdu zabytkowego
protokół z oceny porównawczej stanu technicznego
Rejestr Badań technicznych
Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
KP - pokwitowanie wpłaty opłaty ewidencyjnej
Ewidencję Opłat Ewidencyjnych
sprawozdania roczne, półroczne i okresowe dla Wydziałów Komunikacji (nie wszędzie wymagane)
okresowe raporty badań z podziałem na rodzaj i wynik badania

oświadczenie właściciela pojazdu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (wymagane pod kątem Centralnej Ewidencji Pojazdów)

Dzięki kontroli autoryzacji dostępu (hasła), może pracować jako pojedyncze stanowisko z kilkoma zmieniającymi się rotacyjnie diagnostami. Wszystkie funkcje są czytelnie opisane, co pozwala na samodzielną obsługę programu bez specjalnych dodatkowych szkoleń. Możliwość uruchamiania funkcji programu za pomocą skrótów klawiaturowych, również za pomocą myszki, co znacznie ułatwia i przyspiesza wprowadzanie danych. Ściśle współpracuje z naszymi programami: AutoVIN®  i  Katalog SKP

rejestracja pojazdu do badania

cennik badań i czynności

okno badań podstawowych BTP

badania pozostałe

BTP dane pojazdu - uzupełnienie

dane: BTP nabicie numeru

dane: BTP GAZ

załącznik: DIP

załącznik: Zmiany konstrukcyjne

badanie: ADR

badanie: AUTOBUS

badanie: SAM

załącznik: SAM DIP pojazd

załącznik: SAM DIP przyczepa

badanie: ZABYTEK

konfigurowanie słowników

okno Rejestru badań

wybór raportu

Rejestr opłat ewidencyjnych

Administracja programu

okno pomocy

Ponieważ Rozporządzenie MTiGM (Dz. U. Nr 44/99, poz. 432) z 01.04.1999 zezwala na tabliczki zastępcze wykonane inną metodą niż tradycyjne nabijanie numeratorami i wiercenie karoserii w pojeździe klienta - udostępniliśmy opcję druku tabliczek zastępczych z pomocą drukarki laserowej (tylko!) bezpośrednio z programu !!! Dostarczamy do tego celu atestowane folie odporne na warunki atmosferyczne i media występujące w pojazdach (benzyna, olej, kwas, woda itd.). Do tego celu stosowane są materiały w postaci folii samoprzylepnych na bazie aluminium i wysoko-przezroczystej folii zabezpieczającej.

Wymagany system operacyjny: Windows 7 / 8 / 10 (z wyjątkiem wersji HOME) w polskiej wersji językowej (ze znaczkiem PL na opakowaniu) oraz Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej (do obsługi SMS-ów). W przypadku wersji 64-bitowej systemu operacyjnego należy zainstalować wersję BDE w wersji 64-bitowej (dostępna na płycie instalacyjnej CD-ROM w katalogu: X:\BDE\64bit). Do poprawnej pracy w wersji SIECIOWEJ konieczna jest sieć 1Gbit (full duplex). Dotyczy to kart sieciowych i switch'a. Preferowany sposób połączenia: komputery bezpośrednio do switch'a, switch do modemu. Możliwe jest połączenie komputerów bezpośrednio do modemu posiadającego łącza 1Gbit. Nie gwarantujemy poprawnej pracy przy niższej prędkości sieci.

W skład pakietu SKP PRO wchodzą:

Program: SKP PRO - wersja 1-stanowiskowa
Program: FISVAKT - fakturowanie wersja 1-stanowiskowa
Program: AutoVIN®
Program: AUTO Katalog SKP
Program: SMS ZAPROSZENIA
Program: TERMINARZ ZLECEŃ
Program: Raport SKP (podsumowania i raporty obrotów)
Program: SKP Kopie bezpieczeństwa
Moduł: Ustawy i Rozporządzenia + ADR + wersje tekstowe i  PDF
Moduł: Tabliczki zastępcze
Moduł sterujący drukarkami fiskalnymi

* w pakiecie z SKP PRO